דף הבית >> אודות >> שירותים

                               
• בדיקות פוליגרף לפרטיים, חברות ומוסדות ציבור (בכל הנושאים).
 
• חוות דעת מומחה משפטיות.
 
• מחקר וניתוח – לאיתור נקודות הכשל והתורפה האירגוניים.
                             
• סינון מהימנותי – למועמדים לעבודה ובדיקות תקופתיות לעובדים.
                               
• יעוץ – בהתמודדות האירגון עם סיכוני אנוש.
                                       
• תכנון – מערכי טוהר מידות אירגוניים.
                       
• מניעה – תכנון ויישום מערכות פיקוח ובקרה.
                                             
• חשיפה – איתור מעורבים באירועי טוהר מידות.
                                 
• הדרכה – פנים אירגונית לסיכול סיכוני טוהר מידות.
                 הדרכה לגופים בנושאי תשאול וחקירה.
                                                                 

שירותים