תקפות מד המתח הנפשי: מחקר שדה 

מחקר שנערך בשיתוף עם משטרת ישראל ואוניברסיטת בר אילן אשר בחן את תקפות הממ"ן (מד מתח נפשי) PSE  הידוע גם כמכונת האמת הקולית.
Nachshon, I., Elaad, E., & Amsel, T. (1985). Validity of the Psychological Stress Evaluator: A field study. Journal of Police Science and Administration, 13, 275-282.
החשש מתוצאות והנעה כגורמים המשפיעים על אבחון המידע הפסיכופיזיולוגי

אמירת השקר כשלעצמה אינה מייצרת תגובות פיזיולוגיות, אלא ההקשר הריגשי המתלווה לדברים. אילו הקשרים ריגשיים "מייצרים" את התגובות. מחקר שדה.
Amsel, T., (1997), Fear of Consequences and Motivation, as Influencing Factors on the Psycophysiological Detection of Deception, Polygraph, 26(4
255-268.
כללים לבדיקת פוליגרף

טוביה אמסל (2001), כללים לבדיקת פוליגרף, מוגן – המגזין לבטחון ואבטחה, ינואר 2001, גליון 8, עמ' 58.

 
ה"בודק הידידותי"

האם ערכה של בדיקת פוליגרף שנערכת באופן פרטי זהה לבדיקה הנערכת בהזמת גורם חיצוני?
Amsel T., (2012), The “Friendly Examiner”, APA Magazine, 45(1), 32-33
המעמד המשפטי של הפוליגרף במדינות שונות בעולם – מדריך מקוצר
Amsel, T., (2012), Quick Reference to Polygraph Global Usage and Admissibility, APA Magazine, 45(2), 52-59.
הדילמה של דיוגניס

החיפוש אחר האמת, קיים משחר האונושות, רק שבעבר השתמשו בשיטות אכזריות משהו. סקירת השיטות.
Amsel, T., (2012), Diogenes’ Dilemma, APA Magazine, 2012, 45(6), 27 – 30.

 
סקירה השוואתית של הפוליגרף עם כלי ושיטות אבחון אחרות

מסתבר שהפוליגרף עולה בדיוקו על כלים מדעיים קבילים אחרים. סקירה השוואתית.
Amsel, T., (2013), Comparative Review of Polygraph and Other Diagnostic Tools and Methods, APA Magazine, 46(1), 45 – 57.