לגשר על מחסומי השפה: בדיקה זרים

כור היתוך רב לשוני ורב תרבותי כישראל, מחייב את הבודק להעזר במתורגמן. כללים מנחים.
Amsel, T., (2013), Bridging the Language Barier When Testing Foreiners and Non-Locals, APA Magazine, 46(5), 47-51
תיגר על "הלכת בלקסטון"

"מוטב עשרה עבריינים שייצאו לחופשי מאשר חף מפשע אחד בכלא". האמנם?
Amsel, T., (2014), Challenging “Blackstone’s Ratio”, APA Magazine, 47(5), 36-39
 
היכן שיש ספק, יש חופש

"התקדמות היא כתוצאה ממתן תשובות לשאלות בעוד גילויים נעשים ע"י הטלת ספק בתשובות"
Amsel. T. (2015), “Where there is doubt, there is freedom”, APA Magazine. 48(2) 32-34
 
מתי מותר לשקר

גישת שלושת הדתות המונותאיסטיות לשקר ובאיזה נסיבות הן מתירות לשקר.
Amsel. T. (2015), “Mental Reservation”, APA Magazine. 48(3) 48-52
סרק, סרק

על חוסר מהימנותם של עדי ראייה.
אמסל, ט., "סרק, סרק", מצודה 21, אוקטובר 2015, 34-36
 
פוליגרף בישראל

עבר, הווה ורמז לעתיד הפוליגרף בישראל. סקירה
Amsel, T., (2015), “Polygraph in Israel”, APA Magazine, 48(6), 46-48
האם שלמה המלך היה בודק פוליגרף?

משפט שלמה מנקודת ראותן של שאלות הביקורת / השוואה. חומר למחשבה על החכם באדם.
Amsel, T., (2014), Was king Solomon a PDD examiner?, APA Magazine, 47(4), 63-69
 
עבריינות תעסוקתית

סקירה מקיפה על הסיבות, איתור מוקדם והתמודדות עם התופעה.
מאמר שפורסם בגליונות 22 ו-23 של הירחון "מצודה".