דף הבית >> אודות >> כלים

כלים

• ראיון מהימנותי
               
• תשאול
                     
• חקירות
                       
• מכונות אמת:
  - פוליגרף - כל סוגי המכשירים החדישים ביותר (נייד – ממוחשב וקונבנציונלי)
  - מד מתח נפשי (ממ"ן PSE) - קולי
                           
• שאלונים:
  - שאלון אישי – למועמד לעבודה.
  - שאלון סיכון אירגוני – לדירוג רמת הסיכון המהימנותי.
  - סיכון תפקידי – לדירוג רמת הסיכון של התפקיד.
  - סינון חשודים – שאלון לסינון ראשוני של חשודים בארוע.
         
• מבדקי מהימנות:
  - פרופיל יושר – להערכת יושר אישי, אמינות בדיווח ומוסר עבודה של מועמדים לעבודה.
  - פרופיל יושר תקופתי – להערכת מהימנות עובדים או הצורך בחקירה או פיקוח ובקרה.
  - שאלון עמדות – להערכת יושר אישי, מחויבות ארגונית ורצייה חברתית של עובדים.
  - שאלון תקופתי – להערכת יושר אישי, סיכוני תפקיד וקיום מניע למעילה באמון, של
    עובדים.
  - שאלון לממונה – להערכת יושרם האישי של הכפיפים, קיום מניע למעילה באמון 
    וסימני התנהגות מחשידים.
  - תחקיר ארוע – לאבחון מעורבותו של עובד בביצוע עבירה ספציפית במקום העבודה.