החברה עוסקת משנת 1977 במתן שרותי סיכול וחשיפת סיכוני טוהר מידות בחברות, בתחומי: הונאות, גניבות, מעילות, שוחד, הדלפות, חבלות, הטרדות וחדירות הנגרמות ע"י גורמים חיצונים ו/או ע"י עובדים.
 
ניסיון מצטבר, תצפיות ממושכות, ניתוח תופעות ומחקר מדעי עיצבו את גישתנו לעבריינות התעסוקתית. האמיתות הבאות מהוות את המסד הרעיוני של תפיסתנו וגישתנו המקצועית:

- עובדים רוצים להרוויח את לחמם ביושר ולמרביתם אין כל כוונה פלילית.
- גם אדם שהוא ישר ביסודו עלול להקלע לנסיבות שיגרמו לו לחרוג מהתנהגותו זו. 
- הגורם המעצב את טוהר המידות הארגוני הוא הנהלה אשר פועלת ביושר והמהווה דוגמא אישית לעובדים וכמו כן             מקיימת  את כל ההבטחות שניתנות  לעובדים, לספקים וללקוחות
- תפקיד ההנהלה לסייע לעובדים להתנהג ביושר על ידי מיזעור הפיתוי, מיקסום ההרתעה ותחזוקת טוהר מידות קבועה.
- ההנהלה חייבת לאמץ מדיניות טוהר מידות שתהווה את הבסיס לנוהלים ולכללי ההתנהגות.
- מידת המחוייבות של העובד לארגון משפיעה על התנהגותו יותר מאשר ערכי היושר והמוסר שלו.
- ישנם סימנים מחשידים המאפשרים איתור וחשיפה מוקדמת של עובדים המעורבים בעבריינות תעסוקתית עוד בטרם       ביצוע העבירה.
- על מנת לשמר רמה גבוהה של טוהר מידות, יש לנטר ולפקח בקביעות על העובדים, התהליכים והטכנולוגיות של             האירגון (תחזוקת טוהר מידות).
- ההנהלה חייבת לאמץ גישה של "אפס סובלנות" כלפי עבריינות תעסוקתית.

אודות